Toekomstbestendige zorgapplicatie Hospice Alkmaar

 • Specialisatie
 • Branche
 • Opdrachtgever
 • Zorgsysteem, Netwerkbekabeling en Telefonie
 • Zorg
 • Hospice Alkmaar


Zorg & Domotica systeem voor nu en de nabije toekomst

Hospice Alkmaar is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Zij biedt 24 uur per dag, zeven dagen in de week ‘high care‘-zorg met een hecht team van zeer gemotiveerde artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. Het team bestaat uit ruim 20 professionals en ongeveer 110 vrijwilligers.

Hospice Alkmaar was toe aan vernieuwing van hun bestaande zorg-, oproep- en communicatie systemen. Het huidige systeem was dermate goed bevallen dat er wederom gekozen is voor het Van Breda zorgsysteem.

De wensen waren:
– Toekomstbestendig
– IP gebaseerd
– VoIP telefonie met gebruik van Smartphones
– Mogelijkheden tot uitbreiding van verschillende applicaties
– Optioneel Smart sensor (beeld)
– Kosten besparen op gebruik van telefonie
– Flexibel

Infrastructuur

In het pand hebben wij eerst de bekabelingsinfrastructuur geheel toekomstbestendig gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van Netconnect Cat.6 bekabeling naar alle kamers voor zowel de telefonie als het zorgsysteem. Er is direct bekabeling aangebracht voor de in de toekomst aan te brengen Smart sensoren in de kamers.

Zorgtechnologie
In alle cliënt kamers wordt het Albireo systeem van Van Breda geplaats. Dit systeem heeft vele mogelijkheden. Denk hierbij onder andere aan:
• Locatiebepaling
• Oproep
• Luister/spreek unit
• Uitluisteren
• Akoestische drempel bewaking
• Terugluisteren
• Voordeurbel integratie
• Bediening zonwering

De cliënten worden allen voorzien van een draadloze halszender. Met deze zender kan de cliënt een oproep maken die uitkomt in de app in de smartphone van de verzorging. Het mooie van het Albireo systeem is dat indien een gebruiker een oproep maakt en niet in zijn eigen kamer aanwezig is de positie van de cliënt toch bepaald kan worden door de toegepaste RF techniek.

Smart Paging app
De zorgoproepen naar de zorgtelefoons komen binnen op de app van de zorg smartphones. Via de Smart Paging App is het mogelijk om in één oogopslag te zien wie de oproep heeft gemaakt, wat voor soort alarm het betreft en welke opvolg acties er mogelijk zijn. Uiteraard kan na het verlenen van hulp de oproep via de app ook worden afgesteld zodat deze in het zorg systeem afgesloten wordt. Alle oproepen blijven binnen komen indien er niet door een van de dienstdoende op wordt gereageerd.

Een duidelijke uiteenzetting is te zien op de link: https://www.youtube.com/watch?v=_MJ5MQTN0rM

Draadloze alarmknop personeel
Indien één van de verzorgenden een cliënt helpt en hulp nodig heeft kan er een assistentieoproep gemaakt worden op de Albireo zorgcommunicatie-unit zolang de initiële oproep nog niet afgesteld is. Als de Albireo niet in de buurt is en de verzorgende de cliënt op dat moment niet alleen kan laten kan een aparte draadloze zender uitkomst bieden.
Deze optie kan uitgebreid worden met een licentie voor locatiebepaling van de alarmknop van het personeel. In de assistentie oproep is de positie van de alarmknop zichtbaar door plaatsbepaling via drie dichtstbijzijnde Albireo zorgcommunicatie-units.

Telecommunicatie
Voor de communicatie is gekozen voor een VoIP centrale van Unify. Op dit communicatie platform worden de smartphones, receptie toestel, de kamer toestellen en het Van Breda systeem aangesloten. De smartphones worden middels “VaMo”, Vast Mobiel integratie, gekoppeld aan de centrale. De gebruiker van de smartphone heeft hierbij de keuze om uit te bellen via het vaste algemene nummer of via zijn eigen mobiele nummer. Dit biedt zeer grote flexibiliteit bij het wisselen van diensten e.d.

Nabije toekomst
De Smart sensor neemt, door het programmeren van verschillende actievelden, beweging waar. Denk hierbij aan het uit bed vallen in de nacht. Zodra dit gebeurt krijgt de verzorging een melding op zijn smartphone waarin aangegeven staat dat er op de betreffende kamer een melding is. De verzorgende kan dan de beelden van de Smart sensor bekijken van de kamer om te zien of er iets aan de hand is zonder daar direct naar toe te hoeven gaan. Dit bespaart niet alleen tijd maar geeft vooral duidelijkheid over de situatie. Ook zorgt dit voor rust omdat voorheen de zorg direct naar de kamer toe ging en de bewoner soms onnodig stoorde en of wakker maakte.

Verder kunnen via de Smart sensor ook bepaalde loop cyclussen ingevoerd worden om onnodige meldingen te voorkomen.

Meer referenties

Zorg & domotica systeem Woonzorggroep Samen

 • Specialisatie
 • Branche
 • Opdrachtgever
 • Zorgsysteem, Netwerkbekabeling, Telefonie, WiFi & Connectivity
 • Zorg
 • Woonzorggroep Samen

Zorg & domotica systeem Woonzorggroep Samen

Woonzorggroep Samen levert zorg op maat in het gebied Schagen en Hollands Kroon. Zij hebben meer dan 19 locaties waar zij hun diensten verlenen. De locatie Lelypark in Wieringerwerf wordt verbouwd en geheel toekomstbestendig gemaakt.

Om de locatie toekomstbesteding te kunnen maken, heeft Giant Telcom een ontwerp voor het zorgsysteem gemaakt waarbij slim gebruik is gemaakt van de huidige techniek. Hierbij speelt efficiëntie een belangrijke rol. In het pand zijn slimme sensoren toegepast die op verzoek aan of uit gezet kunnen worden. Deze sensoren nemen, door het programmeren van verschillende actievelden, beweging waar. Denk hierbij aan het uit bed vallen in de nacht. Wanneer er zich beweging voor doet, krijgt de verzorging hier melding van via zijn smartphone. Op afstand kan er gekeken worden wat er aan de hand is, en indien nodig kan hier op worden gereageerd. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een mobiel meldsysteem waarbij de bewoner voorzien wordt van een hals zender. Zodra de bewoner een oproep doet, wordt er direct verbinding gemaakt met de verzorging. Door het mobiele netwerk waarmee de zender verbonden is, is hulp ten alle tijden beschikbaar. De hals zender kan ook beschermen tegen dwalen van dementerende bewoners. Via de hals zender kan een bepaald gebied buiten het pand aangegeven worden (geofencing) als grensgebied van een bewoner. Zodra de bewoner buiten dit gebied treedt, wordt er een melding gedaan en staat de bewoner direct in verbinding met de verzorging middels een luidspeaker.

Voor de optimale bereikbaarheid van het personeel hebben wij tevens een compleet dekkend WiFi netwerk aangebracht in samenwerking met Giant ICT. Ook hebben wij naast data Voice over Wifi op de smartphones ingeregeld.

Naast de standaard woningen heeft Samen ook drie nieuwe, begeleidende woongroepen gecreëerd. Elke woongroep heeft zijn eigen entree welke voorzien is van een IP deurintercom met beeld. Deze kan op afstand worden geopend door de zorg. Tevens is het communicatie en zorgplatform zodanig ingericht dat indien een oproep of melding centraal afgehandeld wordt via het Klant Contact Centrum, indien deze niet wordt afgehandeld door de verzorging.

Wij hebben samen met de klant een oplossing bedacht welke past binnen hun dienstverlening, waarbij verschillende technieken en systemen samen komen één ontwerp.

Meer referenties

PZI voor 3 locaties Amsta

 • Specialisatie
 • Branche
 • Opdrachtgever
 • Zorgsysteem
 • Zorg
 • Amsta


Personen Zoek Installatie voor 3 locaties Amsta

Bij drie locaties van zorgverlener Amsta heeft Giant Telcom een nieuw Personen Zoek Installatie (PZI) volgens de NEN 2575 aangebracht. De oude installaties voldeden niet meer en waren ook niet meer betrouwbaar. Verder heeft Giant Security bij deze drie panden ook de brandmeldinstallaties vernieuwd. Samen met hen hebben wij voor Amsta de koppeling verzorgt tussen de brandmeldcentrale en de PZI. Alle meldingen vanuit de brandmeldcentrale worden doorgezet naar het PZI systeem.

Om bij een calamiteitsmelding (brand) paniek te voorkomen is een stil ontruimingsinstallatie conform de NEN2575-IV een zeer gewenst hulpmiddel. Dat er gekozen wordt voor een PZI heeft te maken met de zeer grote bereikbaarheid van de installatie. Vaak is er maar namelijk 1 antenne nodig voor een geheel gebouw. Tevens hoeft er relatief weinig bekabeld te worden en is de installatie makkelijk uit te breiden. Verder heeft dit systeem zich door de jaren heen als zeer betrouwbaar bewezen.

Een PZI installatie bestaat uit een centrale stuurkast welke voorzien is van een eigen noodstroom voorziening, een antenne en een laadblok met verschillende ontvangers/pagers. Deze pagers worden ook wel piepers genoemd. Doordat de centrale apparatuur gekoppeld is met de brandmeldinstallatie kunnen er voorgeprogrammeerde berichten worden doorgestuurd van uit de brandmeldinstallatie naar de ontvanger. Afhankelijk van het soort alarm komt er een bericht in het display van de pager en zal de pager gaan piepen. Hierna dient de desbetreffende dienstdoende verzorgende de voor afgesproken actie in gang te zetten zodat er bijvoorbeeld, zonder dat er overal signaalhorens af gaan, rustig zou kunnen worden ontruimt.

Meer referenties

CONTACT OPNEMEN