CO2 bewust

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Klaver Giant Groep
Al sinds 1923 is Klaver Giant Groep een partij die binnen de regio West-Friesland een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Hierbij moet gedacht worden aan uiteenlopende zaken als werkgelegenheid, het ondersteunen van maatschappelijke projecten en het sponsoren van regionale (sport)verenigingen. Klaver Giant Groep wil een betrouwbare en degelijke partner voor haar klanten en een solide en stabiele factor binnen haar directe leefgemeenschap zijn. Continue aandacht voor de lange termijnrelatie en kwalitatieve en duurzame producten en diensten zijn daarbij de uitgangspunten waar Klaver Giant Groep haar opdrachtgevers mee van dienst wil zijn.

Investeren in duurzaamheid
Klaver Giant Groep heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in kennis en kunde om aldus haar klanten op het gebied van energiebesparende oplossingen adequaat van dienst te kunnen zijn. En zij anticipeert regelmatig op nieuwe initiatieven van haar partners. Enkele voorbeelden zijn het lean bouwen, inschuifwoningen, energiebesparingadvies mede door integratie van domotica, led verlichtingsoplossingen, etc.

De CO2-prestatieladder

Investeren in duurzaamheid

Ontstaan CO2-prestatieladder
De CO2-prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en is in werking getreden op 1 december 2009. Vanaf die datum geeft ProRail bedrijven die klimaatbewust acteren een streepje voor bij de aanbesteding. Dit gebeurt in de vorm van een fictieve korting. Door het toekennen van deze fictieve korting probeert ProRail zijn leveranciers te stimuleren om duurzaam te gaan werken; ook het gebruik van duurzame producten is hierbij van belang. Op 16 maart 2011 heeft ProRail de CO2-prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven aan het onafhankelijke SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Wat houdt de CO2-prestatieladder eigenlijk in?
De ladder is een instrument en een leidraad in het streven naar duurzaamheid bij het realiseren van opdrachten. Het instrument wordt door overheids- organisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. De CO2-prestatieladder geeft, ook onze, opdrachtgevers de zekerheid dat duurzame doelstellingen niet alleen in woord, maar ook in daad terugkomen binnen organisaties. Hierbij worden geen processen ontzien. Dit betekent dat vanaf de inkoop tot en met de projectrealisatie actief gezocht wordt naar verbetermogelijkheden m.b.t. duurzaamheid, in het bijzonder voor CO2-uitstoot.

Medio 2021 is het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder bereikt, namelijk niveau 5. Hier zijn we trots op en het motiveert ons om onszelf continu te blijven verbeteren op dit vlak.

Co2 bewust Klaver Giant Groep

Het verminderen van ons energieverbruik

Het verminderen van het energieverbruik is een van de speerpunten die ons allen bezighoudt. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is hier direct aan gekoppeld. Om de belasting op het milieu te verminderen is er gezocht naar reductiemaatregelen in de techniek en in de werkwijzes binnen Klaver Giant Groep B.V. (KGG).

KGG rapporteert vanaf 2013 wat de uitstoot van broeikasgassen is geweest als gevolg van haar werkzaamheden. Vanuit de nulmeting (referentiejaar 2012) worden de genomen maatregelen en prestaties meetbaar gemaakt. Hiermee wil KGG inspelen op de signalen uit de markt en om samen te werken aan een vermindering in CO2 uitstoot.

KGG zal halfjaarlijks haar energiebeleid, CO2 footprint en kwantitatieve reductiedoelstelling in- en extern communiceren.

A: Inzicht

B: CO2-reductie

C: Transparantie

D: Deelname aan initiatieven

CONTACT OPNEMEN